تصاویر گردشگران

توضیحات پروژه

علاوه بر مهمانان و گردشگران داخلی ، مهمانانی از کشورهای خارجی و ملیتهای مختلف در خانه خشتی یزد اقامت داشته و دارند

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395