نمای حیاط مرکزی

توضیحات پروژه

سبک معماری حیاط مرکزی به گونه ای است که یک حیاط نسبتا بزرگ در مرکز خانه قرار دارد و اتاقها در اطراف حیاط واقع شده اند

یک سوی خانه که رو به شمال و پشت به آفتاب قرار دارد در ایام تابستان مورد استفاده قرار می گرفته و یک سوی خانه که رو به جنوب و رو به آفتاب قرار دارد در ایام زمستان مورد استفاده قرار می گرفته است

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395