حیاط اندرونی

توضیحات پروژه

حیاط اندرونی معمولا بزرگتر و بیشترین حجم تزئینات را به خود اختصاص می داده است شاید بتوان روحیه درونگرای مردم یزد را در ایجاد سبک معماری کویری با شاخصه هایی چون کوچه های باریک ، دیوارهای بلند ، بادگیر و تالار و طاق و تویزه دخیل دانست

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395