نمای داخلی

توضیحات پروژه

سقف های گنبدی شکل باعث ایجاد سایه در یک طرف و جذب کمتر گرمای خورشید می گشته است همچنین دیوارهای ضخیم مانع ورود سرما و گرما به داخل می شده و اتاقهایی که رو به آفتاب بوده در زمستان گرمای خورشید را جذب و عمارت پشت به آفتاب که در گویش محلی تالار نامیده می شود در تابستانها فضای خنکی را ایجاد می کرده است

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395