تصاویر گردشگران

توضیحات پروژه

بافت تاریخی یزد به دلیل قدمت و دیرینگی همچنین به عنوان بافتی زنده و پویا که روح زندگی در آن جاریست و به علت ساختار معماری گلین ( خشت خام ) همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395