حیاط اندرونی

توضیحات پروژه

به غیر از خانه های اعیان و اشراف که چندین حیاط متعدد داشته است سایر خانه ها معمولا دو حیاط اندرونی و بیرونی داشته است حیاط اندرونی جهت اهل منزل و محارم و حیاط بیرونی یا نارنجستان  جهت مراجعات افراد غریبه و غیر خودی

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395