نمای حیاط مرکزی

توضیحات پروژه

در معماری خشتی شهر یزد معمولا دو نوع حیاط دیده می شود یکی حیاط مرکزی تقریبا هم سطح و دیگری حیاط گودال باغچه

حیاط های گودال باغچه معمولا دو یا سه طبقه هستند و حیاط های هم سطح معمولا یک یا دو طبقه هستند

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395