مجموعه اقامتگاه های بوم گردی برگزیده استان یزد شامل هفت اقامتگاه در گستره استان یزد و با هدف معرفی فرهنگ بومی و محلی استان یزد همراه با راهنمایی و مشاوره به مهمانان جهت اقامت در سایر اقامتگاه های بوم گردی برگزیده در استان یزد تشکیل شده است

 کمپ کویری شن و شادن بافق / اقامتگاه بوم گردی باغ دو سرو تفت / اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی یزد / اقامتگاه بوم گردی خشت و ماه اردکان / اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز / اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد / اقامتگاه بوم گردی نار تی تی تفت